Opleiding: Het juiste doen als niemand kijkt

Integriteit is de heilige graal van leiderschap en cruciaal voor het bouwen en behouden van een sterke reputatie. Handelt jouw (merk)organisatie integer, ook als niemand kijkt? Het is tegenwoordig de grootste uitdaging voor organisaties en merken om te voldoen aan de heersende verwachtingen en waarden en normen, vanuit de omgeving van interne en externe stakeholders. 

Als je deze verwachtingen in kaart brengt, beschik je over een nieuw perspectief en fundamenteel vertrekpunt. In deze opleiding leer je hoe je integriteit internaliseert in jouw bedrijfscultuur, gedrag en gemeenschappelijke vertrekpunten (missie, visie, purpose, waarden en normen).

7 dagen | Start 11 sept 2024 | NIMA geaccrediteerd 24 PE-punten - Certificaat Reputatiemanagement & Integer Leiderschap
€5.250 opleidingsprijs
DoubleTree by Hilton Royal Parc Soestduinen
€ 4.463 voor leden van bvA, VIA, Logeion, SWOCC en NIMA. Alle genoemde prijzen zijn exclusief bw.
Frank Peters

Ontwikkeld en begeleid door:

Frank Peters

Programma


Dag 1

De omgeving die meer druk uitoefent en de rol van reputatiemanagement in dit nieuwe perspectief

 • Als de omgeving de druk opvoert.
 • Omgeving als uitgangspunt voor bestuurlijk handelen.
 • Identiteit als vertrekpunt voor het gedrag van de organisatie.
 • Kijk eerst naar de mens en dan naar de regels.
 • Leiderschap en kwetsbaarheid.
 • Moreel leiderschap is geen keuze.


Dag 2

Omgaan met stakeholderkapitalisme en het realiseren van stakeholderengagement in de praktijk, als onderdeel van langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders

 • De veranderende omgeving door de verplichte nieuwe Europese wetgeving CSRD en rapportage over ESG, met verplichting tot langetermijnwaardecreatie voor en met alle stakeholders.
 • De uitdaging van langetermijnwaardecreatie in plaats van alleen aandeelhouderswaarde.
 • Stakeholdermapping: stakeholders kennen en prioriteren.
 • Strategieën voor stakeholderengagement.
 • Verantwoording en verslaglegging.


Dag 3

Inzicht in de filosofische stromingen en verkenning van het begrip ethiek

 • Ethiek: verkenning van een explosief begrip.
 • Vijf verschillende visies op ethiek.
 • Alledaagse uitdagingen aan je moraal.
 • Hoe kan ik helpen? Ondanks alles het goede doen.


Dag 4

De ontwikkeling van een integere bedrijfscultuur en toepassing van het 3-fasenmodel voor het nemen van meer morele besluiten

 • Organisatiecultuur: bovenstroom en onderstroom.
 • Integriteit: rationeel en emotioneel.
 • Het scherp formuleren van de morele kwestie.
 • Morele argumenten, pro en contra.
 • Waardevolle morele besluiten nemen.


Dag 5

Het proces van waarden naar beoogd gedrag en het faciliteren van de interne organisatie als belangrijkste communicatiekanaal voor organisaties. Wat helpt medewerkers het gedrag te vertonen?

 • Het betrekken van medewerkers in het nadenken over de waarden via interactieve beleidsvormen.
 • Het verhaal rond de waarden.
 • Begeleiding van medewerkers rond de waarden en de (voorbeeld)functie daarin van leidinggevenden en rolmodellen.
 • Het proces van ruimte creëren voor medewerkers om betekenis te kunnen geven aan waarden en ethisch gedrag en de benodigde faciliteiten en randvoorwaarden.
 • Inventariseren van en omgaan met mogelijke barrières en versnellers bij gewenst gedrag.
 • Hoe kan er gecommuniceerd worden op deze factoren? Wat houdt het in voor de rol van de teamleider?
 • Waarden en het proces van werving en onboarding.


Dag 6

Nieuw leiderschap, de communicatiemanager als tegenspreker van de CEO en de toekomstgerichte inrichting van de communicatiefunctie

 • De organisatie in een turbulent krachtenveld vol valkuilen.
 • De onschatbare waarde van een goede directeur Communicatie.
 • De kenmerken van een moderne afdeling Communicatie.

Dag 7

Slotdag met casusopdracht

 • Praktijkopdracht: Een moreel probleem uit de eigen organisatie wordt tot een integer beredeneerd besluit gebracht, met behulp van de geleerde ethische methode.