Privacy en Cookiebeleid

Iris Academy, gevestigd aan Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://www.irisacademy.nl/
Diependaalsedijk 17,
3601 GH Maarssen,
Nederland
+31 6 82 00 61 62

Gert Koot is de Functionaris Gegevensbescherming van Iris Academy Hij/zij is te bereiken via gert@irisacademy.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

Iris Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Social ID
- Cookie ID
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk.
- Internetbrowser en apparaattype


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@irisacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Iris Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Iris Academy volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Iris Academy neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iris Academy) tussen zit. Iris Academy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Iris Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period


Delen van persoonsgegevens met derden

Iris Academy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Iris Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Iris Academy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Iris Academy maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Iris Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zijn noodzakelijk en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. (o.a. Google Analytics). 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: 

Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die worden geplaatst: 

_ga : Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Het bewaartermijn is 14 maanden. 

_gid: Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Het bewaartermijn is 1 dag. 

_gcl_au: Geplaatst door Google Tag Manager en/of Google Adsense om de efficiency van advertising en websites te verbeteren en ermee te experimenteren. Het bewaartermijn is 3 maanden. 

test_cookie: De test_cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Meet de effectiviteit van een advertentie. Controleert of de gebruikte browser de cookies accepteert. Het bewaartermijn is 15 minuten. 

lidc: gebruikt door linkedIn. Bewaartermijn 1 dag. 

li_gc: Gebruikt door LinkedIn om toestemming van gasten op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden. bewaartermijn 6 maanden. 

bscookie: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iris Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@irisacademy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Iris Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Iris Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@irisacademy.nl