Leiderschap in tijden van AI

Marco Derksen

Auteur:

Marco Derksen

Scherm­Afbeelding 2023 06 19 Om 14.22.11
Blog
19 June 2023

 

 

We bevinden ons midden in de vierde industriële revolutie, een tijdperk waarin de samenleving fundamenteel verandert ten gevolge van technologische ontwikkelingen. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt hierin een cruciale rol en wordt gezien als een systeemtechnologie, vergelijkbaar met hoe de stoommachine, elektriciteit en de verbrandingsmotor dat waren in de voorgaande industriële revoluties.

Alhoewel AI geen nieuwe ontwikkeling is, lijkt het er op dat we in een fase zijn aangekomen waarin AI in korte tijd de samenleving drastisch zal veranderen. Dit vraagt om leiderschap van strategische vernieuwing.

Enkele principes die daarbij van belang zijn:

  • Een organisatiekompas: In deze tijd van snelle technologische verandering, is een duidelijk gedefinieerde visie of 'organisatiekompas' van cruciaal belang. Leiders moeten beginnen met het uitstippelen van een duidelijk traject voor hoe AI en andere ontwikkelingen de strategische doelstellingen van de organisatie kan ondersteunen.

  • Waarden-gedreven leiderschap: Als de toekomst onzeker is, zijn het de ethische waarden en principes die als leidraad dienen. Leiders moeten zorgen voor heldere ethische normen bij de ontwikkeling en implementatie van AI, waarbij deze waarden centraal staan in hun besluitvormingsprocessen.

  • Van A naar Anders: AI gaat verder dan het optimaliseren van bestaande processen. Het vraagt om een disruptieve manier van denken en organiseren. Leiders moeten bereid zijn om de gebaande paden te verlaten en nieuwe manieren te ontdekken om waarde te creëren en hun organisaties te transformeren met behulp van AI. Van meer en beter, naar anders organiseren.

  • Diversiteit omarmen: Een breed scala aan perspectieven en achtergronden is van vitaal belang om AI optimaal te benutten. Het bevordert de creatie van innovatieve, inclusieve en ethische AI-oplossingen en vermindert het risico van vooringenomenheid in AI-modellen. Leiders moeten streven naar het integreren van diversiteit in zowel hun teams als hun AI-strategieën.

  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Gezien de snelle ontwikkelingen in AI-technologieën is het cruciaal voor leiders om flexibel en aanpasbaar te zijn. Leiders moeten bereid zijn om hun strategieën te heroverwegen wanneer nieuwe technologieën en mogelijkheden zich voordoen, en een cultuur van voortdurend leren en experimenteren bevorderen.

Niet alleen de plicht maar ook een unieke kans.

Strategische verantwoordelijken hebben we niet alleen de plicht maar ook een unieke kans om onze organisaties te leiden naar een duurzame en mensgerichte organisatie in een samenleving die in toenemende mate zal worden beheerst door data en AI. De tijd zal het leren wat het precies van leiders vraagt, maar bovenstaande principes kunnen daarbij alvast van nut zijn.

In de leergang “Leiderschap van Strategische Vernieuwing” kijken Rachelle van der Linden en ondergetekende samen met deelnemers en gastsprekers uit de praktijk vanuit verschillende perspectieven naar de huidige ontwikkelingen in de samenleving en hoe daarin te komen tot een strategische koers. Daarbij kijken we naar onszelf als mens, naar onze organisatie en naar de samenleving

Alvast kennis maken met ons of Iris Academy?

Kom dan woensdag 28 juni naar ons eerste Zomer-event. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Deelname is gratis. Er is een NO-SHOW bedrag van € 50,- vastgesteld.

Alvast kennis maken met ons of Iris Academy?

Kom dan woensdag 28 juni naar ons eerste Zomer-event. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Deelname is gratis. Er is een NO-SHOW bedrag van € 50,- vastgesteld.

Bekijk hier alles over het Zomer-event