Stakeholderengagement brengt concurrentievoordeel

Frank Peters

Auteur:

Frank Peters

NB SCAN Stakeholdernetwerk
Blog
30 August 2023

Stakeholder engagement brengt concurrentievoordeel

 

Het belang van stakeholders en stakeholdersengagement wordt steeds breder onderkend. En bedrijven zullen moeten laten zien waar ze staan. Uit onderzoek van PR-bureau Edelman blijkt dat de omgeving (92%) nu ook verwacht dat bedrijven en bestuurders niet wegkijken van maatschappelijke issues. En de bestuurder of CEO ziet men als de aangewezen persoon (74%) om in actie te komen. Het zijn bijvoorbeeld de eigen medewerkers en klanten die dit van bedrijven verwachten.

Ook adviesbureau McKinsey & Company riep daartoe op. Bestuurders moeten de ogenschijnlijke tegenstelling tussen het gebrek aan vertrouwen en de hoge verwachtingen juist omarmen. Dit kunnen ze doen door te laten zien dat zij als hun missie niet alleen zien het dienen van aandeelhouders, maar ook van klanten, leveranciers, werknemers en de gemeenschap. De tijd is rijp voor stakeholderkapitalisme en verzet daartegen levert zorgt ervoor dat je uiteindelijk niet alleen aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat, maar ook concurrentienadeel ondervindt.

McKinsey signaleert dat steeds meer bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maar dat dit nog niet altijd in daden en gedrag is terug te zien. En dat is geen goed idee, omdat de omgeving volgt of je publieke statements uiteindelijk ook opvolgt. Tegelijkertijd is er steeds meer bewijs dat bedrijven die opereren vanuit een langetermijnperspectief beter presteren. In verschillende studies van McKinsey wordt dit bevestigd. Zo laten bedrijven met strenge normen op het gebied van milieu, maatschappij en governance betere prestaties en kredietratings zien dankzij vijf factoren: omzetgroei, lagere kosten, minder interventies vanuit wet- en regelgeving, hogere productiviteit en optimaler gebruik van investeringen en activa. Het gericht zijn op alle stakeholders is dus niet alleen ethisch goed, maar levert ook concurrentievoordeel op. Winstgevendheid is een de ogen van McKinsey wel een voorwaarde om dit te kunnen doen, want anders overleeft het bedrijf niet. Interessant gegeven is dat 30 procent van de bedrijfsopbrengsten direct wordt beïnvloed door de relaties van de organisatie met de externe stakeholders, zo stelt McKinsey in haar boek ‘CEO Excellence’ (2022)!

Ook uit het MT500 onderzoek (2021) blijkt het belang van stakeholderengagement. Het reputatieonderzoek laat zien dat purposegerichte organisaties worden gekenmerkt door: transformationeel leiderschap, innovatieve organisatiekenmerken (waaronder zelforganisatie), een op waarden georiënteerde organisatiecultuur, een hoger innovatievermogen en betere bedrijfsprestaties.

In de opleiding Het Juiste Doen als Niemand Kijkt van Iris Academy leer je alles over de wijze waarop je stakeholderengagement in de praktijk toepast. Kijk hier voor meer informatie.

Frank Peters | Virtus Communications

Partner Iris Academy

Het juiste doen als niemand kijkt

In de opleiding Het Juiste Doen als Niemand Kijkt van Iris Academy leer je alles over de wijze waarop je stakeholderengagement in de praktijk toepast. Kijk hier voor meer informatie.