Kleur Geven aan 2024

Rachelle van der Linden

Auteur:

Rachelle van der Linden

Pantone 2024 Peach Fuzz Color
Blog
9 January 2024

Kleur Geven aan 2024

Navigeren vanuit de kracht van het 'Niet Weten'

Als ik denk aan, mijmer over 2024 en ik kijk vooruit dan zie ik … ja wat zie ik eigenlijk?

Welkom in 2024, een jaar dat zich aandient met belofte en dynamiek. Het organisatielandschap is als een uitgestrekt canvas, klaar om gevuld te worden met de kleuren van innovatie en vooruitgang. We verkennen hoe het ‘niet weten’ niet slechts een leemte is, maar een krachtig houvast om je organisatiekompas te ontwikkelen, altijd klaar om te navigeren.

Het niet weten.

Ik merk aan mezelf dat ik voor het jaar 2024 een niet heel scherpe vooruitblik heb.  Dat het 'actief weten' misschien wel wat tegenzit, dat het nog meer het jaar wordt waarbij je moet reageren op wat je ziet in de omgeving en moet kijken wie je ten diepste bent als organisatie en wat je parels zijn.

Om met beide inzichten het spel dat zich aandient in dit jaar gewoon te gaan spelen. En als we het hebben over een spel, dan is het voor het eerst echt duidelijk dat de spelregels van 2024 niet duidelijk zijn. 

Het gewoon niet weten.

We weten niet zo goed welk spel we in 2024 gaan spelen. Rationeel gezien werkt dat niet. Hoe ga je het spel van 2024 spelen als je niet weet wat de spelregels zijn? Dan moet je, meer dan ooit, kunnen varen op je eigen kompas, dan moet je, meer dan ooit, weten wat jouw talenten zijn als organisatie. Weten wat jij kan bewerkstelligen op het speelveld, en misschien moet je wel in staat zijn om een nieuw spel te creëren. En hoe doe je dat dan? Waar kun je dan op leunen? Laten we een grote zaak eens even onder de loep nemen. Zekerheden in de politiek? Die zijn er niet. Daar kun je, althans zoals ik ernaar kijk, voorlopig niet op leunen. En dus volgt acceptatie van wat is.

Want als je het niet weet, wat doet dat dan met je onzekerheid? Hoe creëer je nieuwe zekerheden?

Vernieuwen zit ook in het durven niet doen. Tijd nemen om te mijmeren en je te verwonderen, terugschakelen en afstemmen op wat er op dat moment nodig is. En dat je daar aandacht voor kan hebben. Dat je kan herijken op de wereld die in beweging is. Even stilstaan. Om vervolgens ook durven opnieuw uit te tekenen wat nodig is. Op basis van het unieke dat jij als organisatie te bieden hebt. Jouw kleur, jouw kernrol. Je afvragen ‘Wat is er op dit moment nodig in de wereld en hoe kan ik daar, met mijn instrumenten aan bijdragen? En wat vergt het van ons leiderschap?’

Wellicht biedt dat een insteek voor je nieuwe kompas, je nieuwe marketing, je nieuwe werkwijze je nieuwe manier van leidinggeven.....

Masterclass: Kleur Bekennen & Strategisch Kompas

Sta je al te trappelen om aan de slag te gaan? We hebben nog een aantal plekken vrij in onze Masterclass Kleur bekennen & Strategisch kompas op 11 en 12 april, waarbij we ingaan op de principes van vernieuwing. En concreet toewerken naar een kompas waarmee je als organisatie klaar bent om het spel van wendbaarheid  en 'niet weten' met een heldere blik aan te gaan. Informatie en inschrijven? Volg dan deze link