Kim Cramer

Impact Transformer @ BR-ND People | 23plusone | B Corp

Kim Cramer helpt organisaties in transitie om hun mensen te inspireren en positief gedrag te activeren richting een duurzame toekomst.Eén van haar persoonlijke drijfveren om BR-ND People te beginnen, was het opzetten van een baanbrekend bureau dat de menselijkheid centraal stelt in business. Kim is gepromoveerd in communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft, doceert en spreekt over duurzame organisatie-identiteit en -cultuur, emotive branding en merkportfoliostrategie. Kim is naast medeoprichter van BR-ND People uitvinder van 23plusone, een methode om emotionele drijfveren van individuen, teams en organisaties te verbinden. In een parallel leven switchte Kim van showdancer op professioneel niveau naar langebaanschaatser op krabbelniveau.