Varen op een kompas? #Hoedan? Het verslag van het Zomer-event van Iris Academy

Gert Koot

Auteur:

Gert Koot

Scherm­Afbeelding 2023 06 16 Om 11.48.03
Blog
2 July 2023

Varen op een kompas? #Hoedan?

Op woensdagmiddag 28 juni jl. organiseerden wij het Iris Academy Zomer-event. Op de prachtige circulaire locatie van De Kas in Woerden kwamen zo’n 100 vakgenoten bij elkaar om een blik in de toekomst te werpen. Het centrale thema was hoe wij om kunnen gaan met de steeds veranderende wereld in relatie tot ons vakgebied. Welke inzichten nemen wij waar en wat is de rol, en het belang van deze inzichten, in relatie tot onze dagelijkse werkzaamheden. Stilstaan is geen optie en verandering blijft de enige constante. De partners van de Iris Academy deelden hun eigen-wijsheid in een drietal centrale presentaties om vervolgens met de deelnemers in een zestal parallelsessies de diepgang op te zoeken. Dat deden wij vanuit de verschillende opleiding specifieke deelgebieden. Onderstaand een verslag van deze sessies waarbij je ook de presentaties van deze sessies kunt bekijken. Wij willen graag iedereen bedanken die deze middag aanwezig was. Voor de bijdrage aan alle discussies en de bereidheid om ons vak naar een hoger niveau te tillen. Want juist als soms de richting ontbreekt, is een gedeelde passie de basis voor een nieuwe koers.

Transformatie naar digitale netwerksamenleving

In de presentatie "Transformatie naar de digitale netwerksamenleving" wordt de overgang van onze samenleving naar een digitale netwerksamenleving belicht, gezien als de vierde industriële revolutie. Marco Derksen vergelijkt de potentie en uitdagingen van digitale technologieën met voorgaande technologische revoluties zoals de stoommachine, de verbrandingsmotor en de computer. Er wordt een mentaal model gepresenteerd, waarbij de ontwikkelingen worden verklaard door de verschuiving van de industriële- naar een informatiesamenleving. De grootste uitdaging wordt gezien in het organiseren van vertrouwen in deze digitale netwerksamenleving. Er wordt benadrukt dat we moeten leren omgaan met complexiteit en onzekerheid, en dat we het traditionele hiërarchische organisatiemodel moeten loslaten ten gunste van meer vloeibare organisatiemodellen. De presentatie eindigt met de noodzaak voor een organisatiekompas en nieuw leiderschap, om organisaties te navigeren in deze nieuwe, complexe realiteit. De presentatie van Marco kan je hier bekijken. 

 

Het onbenoemde benoemen: #Hoedan?

In #Hoedan gaat Rachelle in op de noodzaak om het onbenoemde, het 'wat kabbelt' te benoemen. De onzekerheid in de buitenwereld heeft haar inslag op de binnenwereld van organisaties en daarmee is de tijd voorbij dat je wegkomt met traditioneel strategisch scenariodenken en het 'produceren' van meerjarenplannen. Strategische vernieuwing is een continu proces, waarbij je kernrol, je essentie van je organisatie, leidend is om keuzes te maken op uitdagingen en kansen die op je pad komen. Hoe doe je dat dan? Waar kijk je naar? Hoe vind je als organisatie je eigen 'zekerheden' om vanuit daar ook weer te gaan staan en je te verbinden met andere partijen? Jezelf altijd blijven verwonderen over waarom de dingen zijn zoals ze zijn, weten waar je wel (en niet) van bent, het verankeren in alle onderdelen van de organisatie om vervolgens creatief bezig te zijn, zijn aandachtspunten om succesvol je organisatie te navigeren naar de toekomst.  Uiteindelijk leidt dat tot een heldere koers, met een groot adaptievermogen en leiders - lees de hele organisatie - die weer vanuit hun eigen kracht een mooie bijdrage levert aan deze continue reis.

Leidinggeven vanuit een stip aan de horizon

Joris Merks-Benjaminsen helpt ons opnieuw leren luisteren naar ons personeel in grote organisaties. Om een organisatie te worden die zichzelf steeds opnieuw kan uitvinden, heb je alle ogen en oren van de mensen die voor je werken nodig, en ook al hun veranderkracht. Je personeel is je kompas in tijden waarin er zoveel verandert, dat je als leider niet alles meer in de gaten kunt houden. Dat gaat nu om meerdere redenen mis. Allereerst hebben we grote organisaties slaaf gemaakt van de KPI’s en dashboards waarmee we gedrag van teams optimaliseren. We doen dat zonder voldoende rekening te houden met de universele beperkingen van data en daardoor worden onze organisaties gevangenissen waarin mensen tegen muren aanlopen als ze willen investeren in de lange termijn, in werk en innovatie dat teamoverstijgend is. Daarnaast zit de macht, die formele managers en leiders onvermijdelijk hebben, in de weg. Door onbewust te leunen op macht worden mensen vaak, zonder het te merken, de manager of leider die ze zelf niet willen zijn. En helaas zeggen teams dit niet eerlijk tegen hen. Daarom is het belangrijk om manager feedback te organiseren. Dat opent de deur om opnieuw naar teams te luisteren en om ruimte te maken om te investeren in de fundamenten van deze teams met vijf ‘briljante basics’. Daarmee bouw je vertrouwen en intrinsieke motivatie én organisaties die zichzelf van binnenuit steeds opnieuw uitvinden. De presentatie van Joris is hier te bekijken.

Navigeren met het merk in een veranderende markt

Tijdens de parallelsessie “Navigeren met het merk in een veranderende markt”, prikkelden Onno Maathuis en Mary Hoogerbrugge deelnemers door een aantal algemene veronderstellingen te challengen. Zo wordt vaak gedacht dat je met een persoonlijkheid of emotionele waarde het verschil moet maken als merk in de markt, of als merk in de portfolio. Maar in markten waar klanten enige mate van involvement tonen, kwaliteitsverschillen in het aanbod zien en/of medewerkers het verschil maken, blijken heel andere patronen zichtbaar. Onno & Mary gaven een inkijkje in een aantal van hun portfolio-projecten en deelden de inzichten die ze daarbij opdeden (en gaven daarmee een voorproefje uit de opleiding Merk Leiderschap: Positioneren voor de toekomst). Wil je de presentatie van Mary en Onno terugkijken dan kan dat via deze link

 

Marketing als 360º kompas

In de parallelsessie van Marketing-D hebben we behandeld dat marketing bij uitstek de discipline is binnen organisaties om de organisatie en de wereld vooruit te helpen. Goede marketeers kunnen zich verdiepen en inleven in anderen, hun behoeftes en verlangens, om zo vraag en waarde te creëren voor alle stakeholders en je licence to operate te behouden. Dat vereist vakkennis, competentie en logica in de volle breedte van het marketingvakgebied; dat vereist leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden, empathisch vermogen; én dat vereist in toenemende mate kennis van waarden en ethisch besef. Dit is dan ook de opbouw van de Marketing-D opleiding, aanvullend op alle andere marketingopleidingen in Nederland, met meer dan 25 gastsprekers waaronder vakspecialisten en verschillende CEO's. De sheets van de presentatie vind je hier

 

Marketingcommunicatie als strategisch plan! #Hoedan?

Als er een onderdeel is binnen het vakgebied waarbij de huidige, technologische, ontwikkelingen een belangrijke rol spelen is het wel het terrein van Marketingcommunicatie. Deze tijd vraagt om het maken van heldere keuzes. Niet voor niets komt de zin “strategie is kiezen” bijna in ieder onderdeel van het strategische marketingcommunicatieplan terug. In het strategische marketingcommunicatieplan is het noodzakelijk om aan bepaalde cruciale punten extra aandacht te besteden omdat ze een steeds grotere rol spelen in het uiteindelijke succes. Daarom is de opleiding Marketingcommunicatie in 14 stappen, ook in deze nieuwe wereld, nog steeds een noodzakelijk fundament. Hier kan je de presentatie bekijken.

 

Zonder kompas geen snelheid!

René Repko en Marc van Eck zijn nader ingegaan op het thema vanuit een retail perspectief. De sheets van hun betoog kan je hier vinden.

 

De nieuwe rol van marketing in het creëren van duurzame groei

Aljan de Boer nam de deelnemers mee in een vergezicht naar de nieuwe rol van marketing als het gaat om het creëren van duurzame groei. Zijn presentatie vind je hier

Varen op een kompas? #Hoedan?

Dat er meerdere wegen zijn naar succes is vandaan maar weer eens duidelijk geworden. Alles begint met inzicht en kennis. Dit Zomer-event draagt hopelijk bij aan een nieuwe eigen-wijsheid om je koers te bepalen in constant veranderende wereld. Wij vonden het een feest om deze inzichten en kennis met iedereen te delen. Tot de volgende keer.